Vervolg op de “Parochiemissie Schaijk-Reek” gaat in 2012 van start!
De Werkgroep Activiteiten Schaijk-Reek is meteen begonnen met het voorbereiden van het vervolg op de “Parochiemissie Schaijk-Reek”; dit vervolg heeft als titel meegekregen: “Hoopvol op weg”. Doorheen 2012 zullen een aantal activiteiten en vieringen worden georganiseerd, die in het verlengde staan van de eerder gehouden Missie. Dit vervolg concentreert zich op de gezinnen en de jongeren, maar staat evenzo in het teken van evangelisatie, roeping en vorming. Het thema van dit vervolg is: “Wie anders is onze hoop…” (1 Tess. 2, 19a)

Jaarprogramma
Klik op een item voor meer informatie.
Gebed "Hoopvol op weg"

Zondag 22 januari

Viering en activiteit rondom de parochie -en kerkpatroon H. Antonius Abt

Thema: “Deel, dan heb je aan weinig meer dan genoeg“

10.00 uur Plechtige H. Eucharistie in de kerk van H. Antonius Abt te Schaijk. Met zegening van het Antoniusbrood. M.m.v. Dameskoor en Antonius Abt
15.00 uur Gezellige middag voor kinderen met ouders, oma’s en opa’s
16.30 uur in “De Komme” te Schaijk. M.m.v. Antonius Abt, een bakker én de kinderen uit Schaijk en Reek
Na een tocht van H. Antonius Abt met het Antoniusbrood en een aantal levende dieren van de kerk van Schaijk naar het Heemkundegebouw “De Komme” in Schaijk begint de middag voor de kinderen met ouders, oma’s en opa’s. Daar wordt het verhaal van Antonius Abt verteld, de kinderen mogen helpen met het versieren van het Antoniusbrood en nog veel, veel meer. En het brood wordt gedeeld om…. “Deel, dan heb je aan weinig meer dan genoeg” . Op het einde van deze middag krijgt het kind met de mooiste kleurplaat een leuke en toepasselijke prijs. Niet te vergeten: een heerlijk drankje met iets lekkers erbij wacht op de kinderen! Deze middag mogen de kinderen van Reek en Schaijk niet missen!
De kinderen ontvangen via de school en de parochie maar ook via de diverse media een uitnodiging voor deze fantastische activiteit.
Deze middag vindt plaats in “De Komme”, Netjeshof 2, Schaijk.
De middag is bedoeld voor kinderen met hun ouders, oma’s en opa’s.
Dus: voor het hele gezin!
Meer info: dhr. Jan Ruijs, tel. 474014 of mw. Doortje Bekkers, tel. 461498.
Jullie zijn van harte welkom!

H. Antonius Abt op bezoek bij de Parochie Schaijk-Reek!

Het vervolg op de Parochiemissie is begonnen! De eerste activiteit heeft op 22 januari reeds plaatsgevonden, vooral in en rond ‘de Komme’ te Schaijk. De feestelijke dag begon echter in de ochtend al tijdens de H. Mis in Schaijk toen op het einde van de preek niemand minder dan H. Antonius Abt zèlf met luide bel zijn komst aankondigde. In zijn kielzog liepen twee meisjes met een mand vol brood die vervolgens voor het altaar werd gebracht alwaar pastoor Spiertz het brood zegende. Dit ‘Antoniusbrood’ werd ’s middags in de gezellige ruimte van ‘de Komme’ door de aanwezige kinderen voorzien van een suikeroplossing, zodat het wel heel zoet maar tegelijkertijd ook onweerstaanbaar lekker werd.

Voor veel mensen die in de H. Mis aanwezig waren blijft echter de vraag wie er zo goed verstopt zat onder de hoofdbedekking van de bruine pij! ’s-Middags kon men daarop het antwoord verkrijgen, maar alleen door het ‘Antonius’ zèlf te vragen nà het buiten de Komme opgevoerde spel.

Eerst vertelde Antonius Abt in het kort zijn levensverhaal, daarna werden twee scenes uit zijn lange leven (Antonius werd 105 jaar!) nagespeeld. In de eerste scene ontmoette Antonius een andere kluizenaar genaamd Paulus van Thebe (die wel wat weg had van onze diaken René Lamers) en de tweede scene was een ontmoeting met één van Antonius’ vele leerlingen. Prachtige verhaaltjes die duidelijk maakte waarom het thema van deze activiteit ‘Deel, dan heb je aan weinig méér dan genoeg’ was.

Het waaide nogal die zondag en het regende af en toe maar op het moment dat de hoofdrolspelers het door de Scouting gemaakte podium betraden was het gelukkig droog en was er volop aandacht voor het goede spel. Het complete verhaal werd op gedragen en vlotte wijze verteld door Jeanne Brands. Twee pony’s en een draaiorgel maakten de entourage rondom de Komme compleet.

Het was ook na afloop van de voorstelling bijzonder gezellig, binnen bij het zoete brood en de warme chocoladedrank. Kinderen konden hun kleurplaten inleveren en twee van hen wonnen een prijs waar ze met Carnaval ongetwijfeld wat mee kunnen... Zowel voor de kinderen als voor de volwassenen wilden we als parochie het thema duidelijk maken en dat is zonder meer goed gelukt.

Een gezellige en een in méér dan één opzicht ook leerzame middag. En voor wie zich nog steeds afvraagt wie nu ècht verscholen ging onder de kledij en achter de vermomming van Antonius: we verklappen enkel dat hij lid is van de Werkgroep Activiteiten Schaijk-Reek, in zijn vrije tijd toneel speelt en afkomstig is uit Reek…. Weet u het al?

De Werkgroep Activiteiten Schaijk-Reek wil iedereen die heeft meegewerkt aan deze geslaagde activiteit hartelijk bedanken!

Zondag 17 juni

Fietstocht doorheen het land van Ravenstein

Thema: “’n Tochtje cultuur, stilte en natuur”

Fietstocht doorheen het Land van Ravenstein: méér dan fietsen alleen!

In het kader van ‘Hoopvol op weg’ in 2012 heeft de Werkgroep Activiteiten op 17 juni een fietstocht door het Land van Ravenstein georganiseerd. De ondertitel van deze activiteit was ‘een tochtje cultuur, stilte en natuur’. En de belofte van de organisatie dat de fietstocht méér zou zijn dan alleen maar het trappen van de pedalen. De vele deelnemers aan de fietstocht (méér dan we vooraf rekening mee hielden) zullen beamen dat deze fietstocht behalve een tocht door een mooi landschap toch ook wel een soort van pelgrimstocht in zich had. Nadat in Schaijk zich een groep fietsers verzameld had werd in twee groepen naar Reek gefietst, richting de kerk, om daar de groep Reekse fietsers op te halen. Daarna over de dijk, langs de kerk van Overlangel naar de St. Victorkerk in Neerloon. Daar was de eerste stop, met koffie en koekje. En daar was meteen ook de eerste uitzondering op een doorsnee fietstocht: een gebedsviering in de kerk aldaar, geleid door onze eigen pastoor Spiertz. We werden allerhartelijkst verwelkomd door de pastoor van de parochie aldaar, H. Zandbelt. Hij kon het een en ander uitleggen over de oude, bijzondere geschiedenis van de mooie kerk. Na de gebedsviering was er gelegenheid tot bezichtiging van de kerk om vervolgens over de dijk verder te fietsen richting het kerkje van Neerlangel. Andermaal bijzonder omdat daar niet alleen uitleg gegeven werd over het mooie, knap gerestaureerde, kerkje van st. Jan de doper en de voormalige parochie van Neerlangel (de eerste in het Land van Ravenstein!) maar ook omdat er door twee leden van het koor Cordaad gezongen werd. Daaruit bleek dat de akoestiek van het kerkje zich uitstekend leent voor zang maar ook dat het gebouw nog steeds inspireert. Toen de twee dames begonnen te zingen zat het kerkje snel vol. Na deze uitgebreide stop gingen we verder naar Deursen-Dennenburg om bij de kapel van st. Rochus en het heiligenhuisje van Antonius Abt een moment te stil te staan. Andermaal een mooi gerestaureerd gebouw, andermaal het bewijs van het rijke religieuze verleden van de streek. Tenslotte werd er in de polder tussen Herpen en Huisseling gestopt voor een korte meditatie, aan de hand van een tekst over het verleden, heden en toekomst van het Land van Ravenstein. Na de drie uitgebreide stops waren we laat thuis, niemand echter die daar over klaagde.

Het weer zat mee, de deelnemers waren tevreden en het geheel smaakt naar meer…..wie weet volgend jaar al. Wij danken de deelnemers en iedereen die de middag mogelijk gemaakt heeft, waaronder pastoor Zandbelt van Neerloon-Overlangel en Mevr. Riek Sommers-Brands uit Neerlangel en uiteraard de dames van koor Cordaad.

Werkgroep Activiteiten

Download 'Stilte in de polder'

Zondag 8 juli

Feest van de H. Donatus in Reek

Thema: “Een schare hemelse helpers”

Verslag
Feest van de H. Donatus in Reek: “Een schare hemelse helpers” Op zondag 8 juli jongstleden werd, zoals reeds 233 jaren het geval is, in Reek de heilige Donatus herdacht en vereerd. En het verheugt ongetwijfeld iedereen die er was dat het aantal bezoekers dit jaar hoger was dan vorig jaar, zowel bij de eucharistieviering om 11:30u als het plechtig Lof in de middag. Meer en meer begint zich een ‘revival’ af te tekenen: er komt weer meer belangstelling voor de heilige Donatus en de traditie van de verering van deze bijzondere heilige wiens levensverhaal in het kort is weergegeven op het nieuwe bidprentje wat op deze zondag gepresenteerd werd. Er was tevens een door mevr. Marij van Diggelen samengestelde mini-tentoonstelling die op treffende wijze sleutel-documenten over de verering van Donatus in Reek liet zien, maar ook oude en recente devotionalia: bidprentjes, kaarsen e.d.m. Nà de H. Mis van 11:30u was er voor iedereen die op de uitnodiging was ingegaan koffie met krentenmik in de parochiezaal, hopelijk het begin van een traditie. Dat zou zo maar kunnen want de parochiezaal zat vol. Omdat de kerk lange tijd open was tijdens deze dag was er voor de al dan niet toevallige bezoeker ruimschoots de gelegenheid een kaarsje op te steken bij de heilige Donatus. Het Donatus altaar was bovendien mooi versierd met bloemen, de entourage was perfect. Parochiezaal en kerk bleven ‘gezellig’ open en sfeervol, mede omdat het Donatuskoor op deze dag het begin van hun zomerverlof vierde met een uitgebreide lunch in de reeds genoemde parochiezaal. Wat heeft ons deze dag kunnen leren? Reekenaren en tegelijkertijd alle parochianen mogen trots zijn op het feit dat deze oudste bedevaartplaats van de heilige Donatus in Nederland er nog is en dat de traditie springlevend blijkt. Misschien wel meer dan je anno 2012 zou verwachten. De actualiteit van heiligen en heiligenverering kwam vooral goed naar voren in de preek van pastoor Spiertz: daarin kwam uiteraard Donatus voor, maar de link naar deze tijd werd moeiteloos gemaakt. Wie goed luisterde begreep meteen waarom gekozen was voor het dagthema: “een schare hemelse helpers”. Donatus als held en helper. Bedevaart blijft voor de gelovige van alle tijden! Voor iedereen die er dit jaar bij was: komt U volgend jaar weer? Voor iedereen die er niet bij was: U bent van harte uitgenodigd om er volgend jaar bij te zijn!
Werkgroep Activiteiten

Download bidprentje H. Donatus

Zondag 16 september

Parochiële startzondag met aansluitend een vijfdaagse Parochiemissie

Thema: “Hoopvol beginnen aan de toekomst”

Verslag
De Parochiemissie 2012: “Hoopvol beginnen aan de toekomst!”

Aan het einde van de parochiemissie in 2011 dachten de meesten van ons dat de parochiemissie een éénmalig gebeuren zou zijn. Maar al snel bleek anders. De Werkgroep Activiteiten stelde al eind 2011 een jaarprogramma vast voor de week van 16 september, dat later nog werd uitgebreid omdat de parochiemissie samenviel met de opening van het nieuwe Parochiecentrum. De werkgroep organiseert inmiddels diverse activiteiten doorheen het jaar (denk maar aan het feest van de H. Antonius abt in januari of de fietstocht in juni of tijdens het Donatusfeest in juli) maar gezien het succes van vorig jaar was en de wil om de parochie permanent zichtbaar te willen laten zijn in onze gemeenschappen is opnieuw gekozen voor een week met veel méér dan gebruikelijk.

Op zondag 16 september startte de Parochiemissie met een H. Mis en aansluitend de opening van ons nieuwe Parochiecentrum. Na de viering togen een flink aantal parochianen naar het gebouw aan de Pastoor van Winkelstraat 7-9. Na een inleidend woord door de vice-voorzitter werd het gebouw tijdens een korte plechtigheid ingezegend door pastoor Spiertz, waarna iedereen kennis kon maken met het nieuwe onderkomen van de parochiegemeenschap, onder de welluidende klanken van zangeres Judith Nijland en haar pianist. De parochianen konden bovendien kennis maken met de presentatievaardigheden van onze diaken die met een kort spel de aanwezigen in één van de grotere ruimtes op de 1e verdieping vermaakte. Het spel was leuk om te volgen en het had een inspirerende boodschap, passend bij de gelegenheid. Het gebouw was behoorlijk vol met gasten, iets wat ook de dinsdag 18 september daarop het geval was. Gasten van het zorgcentrum Vierhoven werden die middag vermaakt met een spel welke mooie herinneringen aan vroeger naar boven bracht. Aan de hand van diverse voorwerpen uit de liturgie kwamen mooie verhalen naar voren.

Parochiemissie, dat betekent óók huisbezoeken afleggen. Net als vorig jaar tijdens de missie, nu echter zonder de leden van de Engelse Sion community. Opnieuw zijn er elke dag bezoeken afgelegd aan mensen die vooraf aangegeven hadden hier prijs op te stellen.

Op woensdagavond 19 september sprak priester dr. Matthieu Wagemaker in de Gasterij heel inspirerend en persoonlijk over geloof en missie. Een deels ontroerend en deels geestdriftig relaas van een priester met een visie op de kerk van de toekomst. Een begenadigd spreker die zonder ook maar één papiertje een lezing weggaf die van a tot z boeide en na de pauze tot mooie vragen en een interessante discussie leidde. Deze lezing paste hiermee perfect in de parochiemissie.

Vrijdag 21 september organiseerde de parochie, samen met de Gasterij, een muziekavond waarbij een aantal bekende en minder bekende artiesten optraden. Vóóraf aan de muziekavond werden de vespers in de Schaijkse kerk gebeden en was er een gezellige broodmaaltijd in de pastorie met veel gasten, waaronder onze bisschop, Mgr. A. Hurkmans, die speciaal voor deze gelegenheid naar Schaijk toog. Zo was daar ook Anton de Wit, die vorig jaar in de Wijers zo’n verrassende lezing gegeven had. Ook Hilary Watson en Kate Feldtkeller waren aanwezig, zij zouden later die avond optreden in de Gasterij. Ook Tim Schilling van het Nijmeegse Centrum voor Parochiespiritualiteit was aanwezig, hij verzorgde in het verleden al eens een lezing in de pastorie en was één van de mensen die de kandidatuur van onze parochie als ‘Parochie van het jaar’ van harte ondersteunde.

Samen werd er die avond gebeden en gegeten, met diverse leden van de Werkgroep Activiteiten en andere vrijwilligers. Een mooie opmaat naar het concert van die avond waar achtereenvolgens Sharon Kips, Hilary Watson & Kate Feldtkeller en de zusjes van Loïs Lane optraden. Boeiend, ontroerend, maar ook uitbundig! Met zangeressen die hun vak zeer goed verstaan en hun boodschap duidelijk hebben gebracht, professioneel en tegelijkertijd ook onderhoudend. Het werd een late avond in de sowieso gezellige Gasterij. Waarmee ook de parochiemissie voor dit jaar werd afgesloten.

Ook dit jaar is de missie buitengewoon geslaagd! We organiseren samen, we komen samen, we bidden samen, we eten samen, we luisteren samen, we genieten samen. We zijn gemeenschap! Dat zijn we elke dag van het jaar. Maar een week zoals deze maakt het duidelijker dan anders: alleen samen, ja alleen samen maken we een hoopvolle toekomst (!) door elkaar te ontmoeten en te laten inspireren. In de eucharistieviering, maar óók tijdens een huisbezoek, lezing of concert. Wij hopen dat het voor u, wellicht als deelnemer aan één of meerdere vieringen en of activiteiten, net zo inspirerend was als voor ons!

Werkgroep Activiteiten Schaijk-Reek

Bekijk hier de foto's

Maandag 17 september t/m Vrijdag 21 september

Huisbezoeken in Schaijk en Reek

Verslag
De Parochiemissie 2012: “Hoopvol beginnen aan de toekomst!”

Aan het einde van de parochiemissie in 2011 dachten de meesten van ons dat de parochiemissie een éénmalig gebeuren zou zijn. Maar al snel bleek anders. De Werkgroep Activiteiten stelde al eind 2011 een jaarprogramma vast voor de week van 16 september, dat later nog werd uitgebreid omdat de parochiemissie samenviel met de opening van het nieuwe Parochiecentrum. De werkgroep organiseert inmiddels diverse activiteiten doorheen het jaar (denk maar aan het feest van de H. Antonius abt in januari of de fietstocht in juni of tijdens het Donatusfeest in juli) maar gezien het succes van vorig jaar was en de wil om de parochie permanent zichtbaar te willen laten zijn in onze gemeenschappen is opnieuw gekozen voor een week met veel méér dan gebruikelijk.

Op zondag 16 september startte de Parochiemissie met een H. Mis en aansluitend de opening van ons nieuwe Parochiecentrum. Na de viering togen een flink aantal parochianen naar het gebouw aan de Pastoor van Winkelstraat 7-9. Na een inleidend woord door de vice-voorzitter werd het gebouw tijdens een korte plechtigheid ingezegend door pastoor Spiertz, waarna iedereen kennis kon maken met het nieuwe onderkomen van de parochiegemeenschap, onder de welluidende klanken van zangeres Judith Nijland en haar pianist. De parochianen konden bovendien kennis maken met de presentatievaardigheden van onze diaken die met een kort spel de aanwezigen in één van de grotere ruimtes op de 1e verdieping vermaakte. Het spel was leuk om te volgen en het had een inspirerende boodschap, passend bij de gelegenheid. Het gebouw was behoorlijk vol met gasten, iets wat ook de dinsdag 18 september daarop het geval was. Gasten van het zorgcentrum Vierhoven werden die middag vermaakt met een spel welke mooie herinneringen aan vroeger naar boven bracht. Aan de hand van diverse voorwerpen uit de liturgie kwamen mooie verhalen naar voren.

Parochiemissie, dat betekent óók huisbezoeken afleggen. Net als vorig jaar tijdens de missie, nu echter zonder de leden van de Engelse Sion community. Opnieuw zijn er elke dag bezoeken afgelegd aan mensen die vooraf aangegeven hadden hier prijs op te stellen.

Op woensdagavond 19 september sprak priester dr. Matthieu Wagemaker in de Gasterij heel inspirerend en persoonlijk over geloof en missie. Een deels ontroerend en deels geestdriftig relaas van een priester met een visie op de kerk van de toekomst. Een begenadigd spreker die zonder ook maar één papiertje een lezing weggaf die van a tot z boeide en na de pauze tot mooie vragen en een interessante discussie leidde. Deze lezing paste hiermee perfect in de parochiemissie.

Vrijdag 21 september organiseerde de parochie, samen met de Gasterij, een muziekavond waarbij een aantal bekende en minder bekende artiesten optraden. Vóóraf aan de muziekavond werden de vespers in de Schaijkse kerk gebeden en was er een gezellige broodmaaltijd in de pastorie met veel gasten, waaronder onze bisschop, Mgr. A. Hurkmans, die speciaal voor deze gelegenheid naar Schaijk toog. Zo was daar ook Anton de Wit, die vorig jaar in de Wijers zo’n verrassende lezing gegeven had. Ook Hilary Watson en Kate Feldtkeller waren aanwezig, zij zouden later die avond optreden in de Gasterij. Ook Tim Schilling van het Nijmeegse Centrum voor Parochiespiritualiteit was aanwezig, hij verzorgde in het verleden al eens een lezing in de pastorie en was één van de mensen die de kandidatuur van onze parochie als ‘Parochie van het jaar’ van harte ondersteunde.

Samen werd er die avond gebeden en gegeten, met diverse leden van de Werkgroep Activiteiten en andere vrijwilligers. Een mooie opmaat naar het concert van die avond waar achtereenvolgens Sharon Kips, Hilary Watson & Kate Feldtkeller en de zusjes van Loïs Lane optraden. Boeiend, ontroerend, maar ook uitbundig! Met zangeressen die hun vak zeer goed verstaan en hun boodschap duidelijk hebben gebracht, professioneel en tegelijkertijd ook onderhoudend. Het werd een late avond in de sowieso gezellige Gasterij. Waarmee ook de parochiemissie voor dit jaar werd afgesloten.

Ook dit jaar is de missie buitengewoon geslaagd! We organiseren samen, we komen samen, we bidden samen, we eten samen, we luisteren samen, we genieten samen. We zijn gemeenschap! Dat zijn we elke dag van het jaar. Maar een week zoals deze maakt het duidelijker dan anders: alleen samen, ja alleen samen maken we een hoopvolle toekomst (!) door elkaar te ontmoeten en te laten inspireren. In de eucharistieviering, maar óók tijdens een huisbezoek, lezing of concert. Wij hopen dat het voor u, wellicht als deelnemer aan één of meerdere vieringen en of activiteiten, net zo inspirerend was als voor ons!

Werkgroep Activiteiten Schaijk-Reek

Bekijk hier de foto's

Woensdag 19 september

“Impulsavond” (lezing door een bevlogen spreker)

Thema: “Wie anders is onze hoop…” (1 Tess. 2, 19a)

Verslag
De Parochiemissie 2012: “Hoopvol beginnen aan de toekomst!”

Aan het einde van de parochiemissie in 2011 dachten de meesten van ons dat de parochiemissie een éénmalig gebeuren zou zijn. Maar al snel bleek anders. De Werkgroep Activiteiten stelde al eind 2011 een jaarprogramma vast voor de week van 16 september, dat later nog werd uitgebreid omdat de parochiemissie samenviel met de opening van het nieuwe Parochiecentrum. De werkgroep organiseert inmiddels diverse activiteiten doorheen het jaar (denk maar aan het feest van de H. Antonius abt in januari of de fietstocht in juni of tijdens het Donatusfeest in juli) maar gezien het succes van vorig jaar was en de wil om de parochie permanent zichtbaar te willen laten zijn in onze gemeenschappen is opnieuw gekozen voor een week met veel méér dan gebruikelijk.

Op zondag 16 september startte de Parochiemissie met een H. Mis en aansluitend de opening van ons nieuwe Parochiecentrum. Na de viering togen een flink aantal parochianen naar het gebouw aan de Pastoor van Winkelstraat 7-9. Na een inleidend woord door de vice-voorzitter werd het gebouw tijdens een korte plechtigheid ingezegend door pastoor Spiertz, waarna iedereen kennis kon maken met het nieuwe onderkomen van de parochiegemeenschap, onder de welluidende klanken van zangeres Judith Nijland en haar pianist. De parochianen konden bovendien kennis maken met de presentatievaardigheden van onze diaken die met een kort spel de aanwezigen in één van de grotere ruimtes op de 1e verdieping vermaakte. Het spel was leuk om te volgen en het had een inspirerende boodschap, passend bij de gelegenheid. Het gebouw was behoorlijk vol met gasten, iets wat ook de dinsdag 18 september daarop het geval was. Gasten van het zorgcentrum Vierhoven werden die middag vermaakt met een spel welke mooie herinneringen aan vroeger naar boven bracht. Aan de hand van diverse voorwerpen uit de liturgie kwamen mooie verhalen naar voren.

Parochiemissie, dat betekent óók huisbezoeken afleggen. Net als vorig jaar tijdens de missie, nu echter zonder de leden van de Engelse Sion community. Opnieuw zijn er elke dag bezoeken afgelegd aan mensen die vooraf aangegeven hadden hier prijs op te stellen.

Op woensdagavond 19 september sprak priester dr. Matthieu Wagemaker in de Gasterij heel inspirerend en persoonlijk over geloof en missie. Een deels ontroerend en deels geestdriftig relaas van een priester met een visie op de kerk van de toekomst. Een begenadigd spreker die zonder ook maar één papiertje een lezing weggaf die van a tot z boeide en na de pauze tot mooie vragen en een interessante discussie leidde. Deze lezing paste hiermee perfect in de parochiemissie.

Vrijdag 21 september organiseerde de parochie, samen met de Gasterij, een muziekavond waarbij een aantal bekende en minder bekende artiesten optraden. Vóóraf aan de muziekavond werden de vespers in de Schaijkse kerk gebeden en was er een gezellige broodmaaltijd in de pastorie met veel gasten, waaronder onze bisschop, Mgr. A. Hurkmans, die speciaal voor deze gelegenheid naar Schaijk toog. Zo was daar ook Anton de Wit, die vorig jaar in de Wijers zo’n verrassende lezing gegeven had. Ook Hilary Watson en Kate Feldtkeller waren aanwezig, zij zouden later die avond optreden in de Gasterij. Ook Tim Schilling van het Nijmeegse Centrum voor Parochiespiritualiteit was aanwezig, hij verzorgde in het verleden al eens een lezing in de pastorie en was één van de mensen die de kandidatuur van onze parochie als ‘Parochie van het jaar’ van harte ondersteunde.

Samen werd er die avond gebeden en gegeten, met diverse leden van de Werkgroep Activiteiten en andere vrijwilligers. Een mooie opmaat naar het concert van die avond waar achtereenvolgens Sharon Kips, Hilary Watson & Kate Feldtkeller en de zusjes van Loïs Lane optraden. Boeiend, ontroerend, maar ook uitbundig! Met zangeressen die hun vak zeer goed verstaan en hun boodschap duidelijk hebben gebracht, professioneel en tegelijkertijd ook onderhoudend. Het werd een late avond in de sowieso gezellige Gasterij. Waarmee ook de parochiemissie voor dit jaar werd afgesloten.

Ook dit jaar is de missie buitengewoon geslaagd! We organiseren samen, we komen samen, we bidden samen, we eten samen, we luisteren samen, we genieten samen. We zijn gemeenschap! Dat zijn we elke dag van het jaar. Maar een week zoals deze maakt het duidelijker dan anders: alleen samen, ja alleen samen maken we een hoopvolle toekomst (!) door elkaar te ontmoeten en te laten inspireren. In de eucharistieviering, maar óók tijdens een huisbezoek, lezing of concert. Wij hopen dat het voor u, wellicht als deelnemer aan één of meerdere vieringen en of activiteiten, net zo inspirerend was als voor ons!

Werkgroep Activiteiten Schaijk-Reek

Bekijk hier de foto's

Vrijdag 21 september

Muziekfestival ter afsluiting van de Missie

Thema: “Het mooiste dat er is”

Verslag
De Parochiemissie 2012: “Hoopvol beginnen aan de toekomst!”

Aan het einde van de parochiemissie in 2011 dachten de meesten van ons dat de parochiemissie een éénmalig gebeuren zou zijn. Maar al snel bleek anders. De Werkgroep Activiteiten stelde al eind 2011 een jaarprogramma vast voor de week van 16 september, dat later nog werd uitgebreid omdat de parochiemissie samenviel met de opening van het nieuwe Parochiecentrum. De werkgroep organiseert inmiddels diverse activiteiten doorheen het jaar (denk maar aan het feest van de H. Antonius abt in januari of de fietstocht in juni of tijdens het Donatusfeest in juli) maar gezien het succes van vorig jaar was en de wil om de parochie permanent zichtbaar te willen laten zijn in onze gemeenschappen is opnieuw gekozen voor een week met veel méér dan gebruikelijk.

Op zondag 16 september startte de Parochiemissie met een H. Mis en aansluitend de opening van ons nieuwe Parochiecentrum. Na de viering togen een flink aantal parochianen naar het gebouw aan de Pastoor van Winkelstraat 7-9. Na een inleidend woord door de vice-voorzitter werd het gebouw tijdens een korte plechtigheid ingezegend door pastoor Spiertz, waarna iedereen kennis kon maken met het nieuwe onderkomen van de parochiegemeenschap, onder de welluidende klanken van zangeres Judith Nijland en haar pianist. De parochianen konden bovendien kennis maken met de presentatievaardigheden van onze diaken die met een kort spel de aanwezigen in één van de grotere ruimtes op de 1e verdieping vermaakte. Het spel was leuk om te volgen en het had een inspirerende boodschap, passend bij de gelegenheid. Het gebouw was behoorlijk vol met gasten, iets wat ook de dinsdag 18 september daarop het geval was. Gasten van het zorgcentrum Vierhoven werden die middag vermaakt met een spel welke mooie herinneringen aan vroeger naar boven bracht. Aan de hand van diverse voorwerpen uit de liturgie kwamen mooie verhalen naar voren.

Parochiemissie, dat betekent óók huisbezoeken afleggen. Net als vorig jaar tijdens de missie, nu echter zonder de leden van de Engelse Sion community. Opnieuw zijn er elke dag bezoeken afgelegd aan mensen die vooraf aangegeven hadden hier prijs op te stellen.

Op woensdagavond 19 september sprak priester dr. Matthieu Wagemaker in de Gasterij heel inspirerend en persoonlijk over geloof en missie. Een deels ontroerend en deels geestdriftig relaas van een priester met een visie op de kerk van de toekomst. Een begenadigd spreker die zonder ook maar één papiertje een lezing weggaf die van a tot z boeide en na de pauze tot mooie vragen en een interessante discussie leidde. Deze lezing paste hiermee perfect in de parochiemissie.

Vrijdag 21 september organiseerde de parochie, samen met de Gasterij, een muziekavond waarbij een aantal bekende en minder bekende artiesten optraden. Vóóraf aan de muziekavond werden de vespers in de Schaijkse kerk gebeden en was er een gezellige broodmaaltijd in de pastorie met veel gasten, waaronder onze bisschop, Mgr. A. Hurkmans, die speciaal voor deze gelegenheid naar Schaijk toog. Zo was daar ook Anton de Wit, die vorig jaar in de Wijers zo’n verrassende lezing gegeven had. Ook Hilary Watson en Kate Feldtkeller waren aanwezig, zij zouden later die avond optreden in de Gasterij. Ook Tim Schilling van het Nijmeegse Centrum voor Parochiespiritualiteit was aanwezig, hij verzorgde in het verleden al eens een lezing in de pastorie en was één van de mensen die de kandidatuur van onze parochie als ‘Parochie van het jaar’ van harte ondersteunde.

Samen werd er die avond gebeden en gegeten, met diverse leden van de Werkgroep Activiteiten en andere vrijwilligers. Een mooie opmaat naar het concert van die avond waar achtereenvolgens Sharon Kips, Hilary Watson & Kate Feldtkeller en de zusjes van Loïs Lane optraden. Boeiend, ontroerend, maar ook uitbundig! Met zangeressen die hun vak zeer goed verstaan en hun boodschap duidelijk hebben gebracht, professioneel en tegelijkertijd ook onderhoudend. Het werd een late avond in de sowieso gezellige Gasterij. Waarmee ook de parochiemissie voor dit jaar werd afgesloten.

Ook dit jaar is de missie buitengewoon geslaagd! We organiseren samen, we komen samen, we bidden samen, we eten samen, we luisteren samen, we genieten samen. We zijn gemeenschap! Dat zijn we elke dag van het jaar. Maar een week zoals deze maakt het duidelijker dan anders: alleen samen, ja alleen samen maken we een hoopvolle toekomst (!) door elkaar te ontmoeten en te laten inspireren. In de eucharistieviering, maar óók tijdens een huisbezoek, lezing of concert. Wij hopen dat het voor u, wellicht als deelnemer aan één of meerdere vieringen en of activiteiten, net zo inspirerend was als voor ons!

Werkgroep Activiteiten Schaijk-Reek

Bekijk hier de foto's

Zondag 11 november

Lampionnenoptocht in Reek

Thema: “Sint Maarten, ‘Lichtend voorbeeld’ van naastenliefde”

I.s.m. Jong Nederland Reek
U wordt op de hoogte gehouden.
secretariaat-antonius-abt@hotmail.com | www.h-antonius-abt.nl | Tel.nr.: 0486-461220
Parochie H. Antonius Abt - Schaijk en Reek
Sluiten

Parochie Heilige Antonius Abt verkozen tot Parochie van het Jaar 2012

De Parochie Heilige Antonius Abt uit Schaijk en Reek is op 28 januari jl. uitgeroepen tot Parochie van het Jaar 2012.
De verkiezing werd gehouden op de negende RKK Parochiedag in Hilversum die in het teken stond van geloofsoverdracht.
De parochie uit Schaijk-Reek verdiende de uitverkiezing, omdat zij erin geslaagd is het geloof van de kerk naar de samenleving te brengen.

Dat is gedaan door een zogenoemde ‘Parochiemissie’, die in september 2011 negen dagen achter plaatsvond en die voor alle doelgroepen in de dorpen bedoeld is.
Deze Parochiemissie krijgt overigens in 2012 (en ook daarna) een vervolg: met "Hoopvol op weg" en de zg. Impulsavonden.
Zo ontwikkelt deze parochie zich steeds meer tot een eigentijdse en levendige parochie.

De jaarlijkse verkiezing voor parochie van het jaar wordt georganiseerd door de omroep RKK.

Juryvoorzitter Leo Fijen had het volgende commentaar voor de winnende parochie Schaijk-Reek:
"Daar in Brabant knallen ze in korte tijd met het geloof en daarmee sluiten ze aan bij de eventcultuur van deze tijd.
Korte projecten die voor iedereen bedoeld zijn en die de kerk onvermijdelijk maken in de samenleving.
En het zijn ook nog eens projecten die door andere parochies zijn na te volgen."

De drie andere genomineerden waren de Heilige Willibrordus Parochie uit Hillegom-Lisse-De Zilk, parochie Onze Lieve Vrouw van de Vrede uit Amsterdam en de Goede Herder Parochie uit Hengelo.

Pastoor Harald Spiertz van de Parochie Heilige Antonius Abt Schaijk-Reek kreeg als prijs een uniek bronzen St. Christoffelbeeld.

Sluiten

Gebed "Hoopvol op weg"

God onze Vader,
U houdt van alle mensen.
U hebt ons vanuit het heilig Doopsel
de opdracht tot geloofsgetuigenis gegeven.
Wij weten ons door U gesteund en bemoedigd
en gaan hoopvol op weg.
Wij zullen het Woord van God in ons bestaan
in de praktijk dienen te brengen.
Want geloof zonder liefde draagt geen vruchten.

Wij vragen U, Die onze hoop bent:
schenk ons het licht en de moed, de kracht en de energie
om in navolging van uw Zoon Jezus Christus in beweging te komen
om uw Nieuws van liefde, bevrijding en goedheid
aan vele mensen bekend te maken.
Help ons om hoopvol te blijven
en om enthousiast en vastberaden van U te blijven getuigen,
net als Christus een lichtend voorbeeld voor vele mensen
en levend vanuit ons geloof dat U het mooiste bent dat er is.

Geef ons daartoe uw heilige Geest
die ons uw liefde en goedheid laat begrijpen en ervaren,
die ons bevrijding schenkt,
die ons in eerbied en naar waarheid laat spreken over Jezus.

Zegen dit Missiejaar dat we zullen houden.

Dat wij voor alles
Gods Boodschap authentiek en vurig
mogen doorvertellen en voorleven aan vele mensen,
zodat niet alleen hun maar ook ons geloof in U
erdoor bekrachtigd en verdiept moge worden.

Dat vragen wij U op voorspraak van alle heiligen
en in het bijzonder van Maria, Maagd en Moeder van God,
door Jezus Christus, uw Zoon en onze Heer.
Amen.