De Parochiemissie 2012

Vrijdag 21 september: Maaltijd in de pastorie
Vrijdag 21 september: Maaltijd in de pastorie
Hilary Watson en Kate Feldtkeller